dora

dora
dorà sf. (4) 1. SD1132 dorumas, moralė: Žmonių dorà daug kur yra labai sumenkėjusi GK1938,8. Nusidėti prieš dorą J.Jabl. Kas padarė doros žeidžiamą veiksmą, yra baudžiamas . ^ Grožis ir dora retai būna drauge . Grobsto Dievą klėbiais, o ar yr dorõs?! Užv. Alus be apynių, sviestas be druskos, arklys be uodegos, žmogus be doros – niekam nedera KrvP(Grk). 2. dorybė, gera savybė: Reikia dar žinoti, jog doromis vadinasi tūli geri darbai A.Baran. Vyras daugiaus ydų neg dorų turėjęs . 3. R, K sutikimas, sandora: Mylėkite juos juo labiaus jų darbo dėlei, doroje su jais būdami prš. 4. tinkamumas, gerumas, naudingumas: Juodajai žemei daugiau doros prideda smiltys už mėšlą . Nebus dorõs (nieko gero) iš to vaiko Tr. Jau kiek sveikesnis [ligonis], ale da vis nėr dorõs Slm. Už jo išėjus, dorõs nematysi Kair. Nebūs dorõs ir rytoj (oras nepasitaisys) Vkš. Žvejys, matydamas dorõs nebūsiant, padarė, kaip ans geidė MitI360. Vaidevutis, regėdamas, jog nebus doros, surinkęs savo rimtus karius, ejo į mozūrų žemę S.Dauk. Paseno, o nenutekėjo, tad jau žinok, jog nėra doros Žem. Gavau dalį lietuviško žodyno, kad peržiūrėjęs pasakyčia, kokia to darbo dorà A.Baran. | Kokia dora (kuriam tikslui) teip padarė, tai nėra žinios Trgn. ^ Uošvė į namus – dorõs nebebus Jnš. Nebėr dorõs nei už tvoros Pn.
◊ į dõrą eĩti
1. riebėti: Kur gyvulys geras, tai ir dorõn gerai eĩna Sld. Mano kiaulės neĩna dorõn, ir gana Ut. Mes karvę ir penim gerai, ir šeriam – neina doron, nors uždek Kkl.
2. derintis, sutarti: Daina eĩna į dõrą, kad pridera kits prie kito dainuodamas J.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • dora — dora …   Dictionnaire des rimes

  • Dora — may refer to: Dora (name) Contents 1 Places 2 Fiction 3 War …   Wikipedia

  • Dora — Saltar a navegación, búsqueda La palabra Dora puede hacer referencia a: Contenido 1 Personajes 1.1 Personajes con el nombre de pila Dora 2 D …   Wikipedia Español

  • Dora — ist ein weiblicher Vorname. Herkunft und Bedeutung Der Name ist eine Form des Namens Doris. Bekannte Namensträger Dora (Sängerin) (* 1966), portugiesische Sängerin Dora Bakogianni (* 1954), griechische Politikerin Dora Boothby (1881–1970),… …   Deutsch Wikipedia

  • Dora — • A titular see of Palestina Prima Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Dora     Dora     † Catho …   Catholic encyclopedia

  • Dora 2 — is an unfinished German military submarine base and bunker in Trondheim, Norway, next to DORA 1. Construction on Dora 2 was undertaken during the Second World War, but the complex was never finished. Construction The German civil and military… …   Wikipedia

  • DORA 1 — is a former German submarine base and bunker built during World War II in Trondheim, Norway. In German, Trondheim was called Drontheim , and the name DORA is the letter D in the German phonetic alphabet. History Construction of what was going to… …   Wikipedia

  • Dora — Dora, NM U.S. village in New Mexico Population (2000): 130 Housing Units (2000): 52 Land area (2000): 2.816176 sq. miles (7.293862 sq. km) Water area (2000): 0.000000 sq. miles (0.000000 sq. km) Total area (2000): 2.816176 sq. miles (7.293862 sq …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

  • Dora Ng — Lei Lo (吴里璐) is a Hong Kong film costume and make up designer. Filmography An Empress and the Warriors (2008) CJ7 (2008) The Secret of the Magic Gourd (2007) The Matrimony (2007) Happy Birthday (2007) Re cycle (2006) Perhaps Love (2005) Seoul… …   Wikipedia

  • Dora — f English and French: 19th century coinage, representing a short form of ISIDORA (SEE Isidora), THEODORA (SEE Theodora), DOROTHY (SEE Dorothy), and any other name containing the Greek element dōron gift. In some cases, it seems to have been taken …   First names dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”